Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Struktura Inspektoratu:
 

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
   

lek. wet. Piotr Rucki
 

 • Zespół ds. pasz i utylizacji
   

inż. Honorata Grad
 

 • Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
   

lek. wet. Maciej Sobieraj

tech. wet. Gabriel Wojnarowski

 

 • Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
   

lek. wet. Krzysztof Mudrecki
 

 • Zespół ds. finansowo-księgowych oraz ds. administracyjnych
   

mgr Małgorzata Kostrzewa - główna księgowa


mgr Ewelina Beszczyńska - referent ds. administracyjnych


mgr inż. Rafał Wiącek - informatyk