Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Struktura Inspektoratu:

 

• Powiatowy Lekarz Weterynarii

  - lek. wet. Piotr Rucki

• Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

                                    -

• Zespół ds. pasz i utylizacji


  - inż. Honorata Grad

 

• Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 

  - tech. wet. Gabriel Wojnarowski
 


• Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

  - lek. wet. Wiesław Kościesza

 


• Zespół ds. finansowo-księgowych oraz ds. administracyjnych

  - mgr Małgorzata Kostrzewa - główna księgowa
  - mgr Ewelina Beszczyńska - referent ds. administracyjnych
  - mgr inż. Rafał Wiącek - informatyk