Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Badania na obecność włośni próbek mięsa od świń oraz odstrzelonych dzików w celu produkcji mięsa na użytek własny wykonywane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu, ul. Konfederacji Dzikowskiej 20.

 

Pracownia wykonuje badania na obecność włośni metodą wytrawiania:

- środa w godzinach: 9.00 - 13.00

- piątek w godzinach: 9.00 – 13.00