Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

12-11-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

10-11-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

26-10-2021r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

14-10-2021r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

07-10-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

31-08-2021r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

29-07-2021r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

08-01-2021r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent do spraw administracyjnych w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych.

14-12-2020r.

Nabór na stanowisko referent do spraw: administracyjnych w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych.

07-12-2020r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego.

27-11-2019r.

Zarządzenie nr 8/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu.

09-10-2019r.

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

31-01-2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności.

18-01-2019r.

Nabór wewnętrzny na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności.

08-11-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

25-10-2018r.

Nabór na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

23-10-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

16-10-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

12-10-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

03-10-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

26-09-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

20-09-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

31-08-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

20-01-2017r.

Wyniki naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodnosci.

17-01-2017r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu.

03-01-2017r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności.

29-12-2016r.

Wyniki naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

09-12-2016r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

22-11-2016.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności.

21-10-2016r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności.

 

15-12-2015r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 

07-12-2015r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 

12-11-2015r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt.

 

18-11-2013r.

Wyniki naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt.

 

12-10-2013r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt.

25-02-2013r.

Wyniki Naboru na stanowisko Głównego Księgowego

 

22-01-2013r.

Nabór  na stanowisko  Głównego Księgowego

 

27-05-2011r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu w sprawie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego.