Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

13-12-2023r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024 rok na terenie miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego.

 


07-04-2023r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

16-12-2022r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 rok na terenie miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego.

 27-06-2022r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

09-05-2022r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

23-12-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

07-12-2021r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022 rok na terenie miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego.

 


 

12-11-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

10-11-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

26-10-2021r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

14-10-2021r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

07-10-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

31-08-2021r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

29-07-2021r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

 


 

08-01-2021r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent do spraw administracyjnych w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych.

 


 

14-12-2020r.

Nabór na stanowisko referent do spraw: administracyjnych w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych.

 


 

07-12-2020r.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego.

 


 

27-11-2019r.

Zarządzenie nr 8/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu.

 


 

09-10-2019r.

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego.

 


 

31-01-2019r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności.

 


 

18-01-2019r.

Nabór wewnętrzny na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności.

 


 

08-11-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

 


 

25-10-2018r.

Nabór na stanowisko kontrolera weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

 


 

23-10-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

 


 

16-10-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

 


12-10-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

 


 

03-10-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

 


 

26-09-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

 


 

20-09-2018r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

 


31-08-2018r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności w zakresie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym.

 


 

20-01-2017r.

Wyniki naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodnosci.

 


 

17-01-2017r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu.

 


 

03-01-2017r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności.

 


 

29-12-2016r.

Wyniki naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

 


 

09-12-2016r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw pasz i utylizacji.

 


 

22-11-2016.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


 

21-10-2016r.

Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności.

 


 

15-12-2015r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

07-12-2015r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego ds. ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

12-11-2015r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

18-11-2013r.

Wyniki naboru na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

12-10-2013r.

Nabór na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt.

 


 

25-02-2013r.

Wyniki Naboru na stanowisko Głównego Księgowego

 


 

22-01-2013r.

Nabór  na stanowisko  Głównego Księgowego

 


 

27-05-2011r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu w sprawie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego.