Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-11-17 14:59:12inspekcja.gifWiącek RafałAktualizacja pliku
2021-11-12 15:10:37OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-11-12 15:10:19OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-11-12 15:09:58Lista_kandydatów_1_2021.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-11-10 12:20:41OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-10-26 12:31:52OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-10-18 10:25:54Struktura InspektoratuWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-10-18 10:25:14Struktura InspektoratuWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-10-14 08:24:50OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-10-07 10:44:44OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-08-31 09:21:23OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-08-31 09:19:10lista_kandydatów_08_2021.pdfWiącek RafałAktualizacja pliku
2021-08-31 09:12:30lista_kandydatów_08_2021.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-07-30 13:34:20MENU LEWEWiącek RafałAktualizacja menu
2021-07-30 13:32:57ASFWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-07-30 13:32:00Komunikat3 PWLW_ASF-nie niszcz ogrodzeń na A4_lato2021.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-07-30 13:31:11Komunikat2 PWLW_ASF-nie do lasu 2021.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-07-30 13:29:47Komunikat1 PWLW_ASFwiosna2021.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-07-30 13:12:58ASFWiącek RafałUtworzenie dokumentu
2021-07-29 12:22:33OgłoszeniaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-05-10 14:32:52Sprawozdawczość finansowaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-05-10 14:31:28Sprawozdawczość finansowaWiącek RafałAktualizacja dokumentu
2021-05-10 14:31:18Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-05-10 14:30:43Rachunek zysków i strat 2020.pdfWiącek RafałDodanie pliku
2021-05-10 14:30:09Informacja dodatkowa 2020.pdfWiącek RafałDodanie pliku